نام مشتریمدل نمایشگرشهر اجرا شده
مجتمع تجاری تکنمایشگر تمام رنگ ( تلویزیون شهری Outdoor)مشهد
بانک شهر شعبه سرپرستی تهراننمایشگر تمام رنگ ( تلویزیون شهری Outdoor)تهران
حرم حضرت زینب در سوریهنمایشگر تمام رنگ ( تلویزیون داخل سالن Indoor)دمشق
راه آهن مشهدنمایشگر تمام رنگ ( تلویزیون داخل سالن Indoor)مشهد
دانشگاه فرهنگیان مشهدنمایشگر تمام رنگ ( تلویزیون داخل سالن Indoor)مشهد
مجتمع تجاری اکسین ( اکسیر)نمایشگر تمام رنگ ( تلویزیون داخل سالن Indoor)مشهد
سالن صبا (صدا و سیما)نمایشگر تمام رنگ ( تلویزیون داخل سالن Indoor)مشهد
مجتمع اقامتی فرهنگی آموزشی سپیدنمایشگر تمام رنگ ( تلویزیون داخل سالن Indoor)مشهد
مجتمع فرهنگی هنری عمیق (سینما عمیق)نمایشگر تمام رنگ (تلویزیون شهری Outdoor)بجنورد
شرکت برق خراسان شمالینمایشگر تمام رنگ (تلویزیون شهری Outdoor)بجنورد
شهرداری عشق آباد (خراسان جنوبی)نمایشگر تمام رنگ (تلویزیون شهری Outdoor)عشق آباد
پلیس راهنمایی و رانندگینمایشگر تکرنگ برای کانکس های پلیسمشهد
املاک بزرگ رایاننمایشگر تمام رنگ (تلویزیون شهری Outdoor)مشهد
نمایندگی برند بوسینینمایشگر تمام رنگ (تلویزیون شهری Outdoor)مشهد
نمایندگی برند LC wikikiنمایشگر تمام رنگ (تلویزیون شهری Outdoor)مشهد
شهرداری تربت جامنمایشگر تکرنگتربت جام
 و نصب صدها نمایشگر تک رنگ و تمام رنگ در سطح کشور …