درتماس باشید

  • آدرس

    ایران ، مشهد ، بلوار معلم ، بلوار دانش آموز ، دانش آموز 22 پلاک407 کدپستی : 9188996777   تلفن:05138929740  همراه:09152553255

  • پشنهاد همکاری

    لطفا برای ارایه پشنهادات کاری در قسمت موضوع کلمه همکاری و در بخش پیام مشخصات دقیق شخصی و یک شماره تماس اعلام نمایید

  • استخدام

    لطفا برای استخدام در قسمت موضوع کلمه استخدام و در بخش پیام مشخصات دقیق به همراه شماره تماس خود ارسال نمایید.