گروه مهندسی نورگستران با بیش از یک دهه فعالیت در زمینه فروش تلویزیون شهری ، ویدئووال و تابلوروان ، خلاصه فعایت های خود را در موارد زیر اعلام میدارد. نورگستران با اجرای ده ها تلویزیون شهری ، ویدئووال و تابلوروان و با تجربه ای مفید آماده همکاری با تمام ارگان های دولتی و مجموعه های خصوصی و شهرداری ها میباشد.

ادامه مط

مقاله تلویزیون شهری