مقالات

تفاوت تلویزیون شهری و تابلوروان رنگی یا تمامرنگ

نمایشگر مجتمع تک تلویزیون شهری

در این مطلب قصد داریم به تفاوت تلویزیون شهری با تابلوروان تمامرنگ بپردازیم. سپس به تعریف هرکدام خواهیم پرداخت و در نهایت شباهت ها و تفاوت های آن را مرور میکنیم.

به چه نمایشگرهایی تلویزیون شهری میگوییم؟

به نمایشگرهایی که استاندارد پخش فیلم در تناسب های 16به 9 یا نزدیک به این استاندارد رعایت شده باشد ، تلویزیون شهری میگوییم. ولی تابلوروان تمام رنگ، معمولا خارج از این استانداردها ساخته میشود. از لحاظ فنی و قطعات استفاده شده بین تلویزیون شهری و تابلوهای تمام رنگ تفاوت چندانی وجود ندارد. ولی از آنجا که در تابلوهای تمام رنگ استاندارد نمایش فیلم رعایت نمی شود ، نمی توان آنها را جزو دسته تلویزیون ها قرارداد. برای نمونه تابلوهای LED کنار زمین فوتبال یا سردر مغازه ها را نمیتوان تلویزیون نامید. ولی اسکوربورد نصب شده در ورزشگاه را یک تلویزیون میتوان نام گذاری کرد.

سایر نکات مربوط به تلویزیون شهری…

نام های دیگر تلویزیون شهری و تابلوروان

به تلویزیون شهری نمایشگر شهری یا تلویزیون بزرگ یا نمایشگر بزرگ شهری نیز گفته می شود.

نام های دیگر تابلوروان رنگی ، تابلو ال ای دی تمام رنگ یا تابلوروان هشت رنگ یا فولکالر میباشد.

ابعاد تلویزیون شهری و تابلوروان رنگی

معمولا تلویزیون شهری ابعادی بیشتر از 4 متر مربع دارند. همانطور که گفته شد بایدابعاد استانداردهای رایج پخش فیلم را داشته باشد. اما تابلوروان تمامرنگ با ابعادی کمتر ، با عرض زیاد ولی ارتفاع کم ساخته میشوند.

خلاصه مطلب

به طور خلاصه باید گفت تفاوت اصلی بین تابلوروان تمام رنگ و تلویزیون شهری در ابعاد و تناسب بین طول و عرض آن است. یک تابلوروان تمام رنگ معمولا به خاطر ابعاد عریض ، فقط جهت نمایش متن های تبلیغاتی و تیزرهایی با جزئیات کم استفاده میشود. ولی یک تلویزیون شهری با توجه به ابعاد استاندارد پخش فیلم برای نمایش فیلم ها و تصاویر کامل با جزئیات بالا مورد استفاده قرار میگیرد.

نحوه ساخت قطعات تلویزیون شهری و تابلوروان

پست های مرتبط